Nedenstående vejledning til OCW objekter til uploadning på VIA´s OCW portal er under forudsætning af, at du som underviser/kollega selv har uploadet de tilhørende videoer på en given portal som er åben (uden login)

 

For opnåelse af størst muligt ejeskab anbefales at uploade i "eget navn" hvis ikke andet aftales.

 

Eksempler på portaler:

 

www.youtube.com (opret i eget navn)

 

www.vimeo.com (opret i eget navn)

 

https://studienet.viauc.dk/video/default.aspx 

(log in i eget navn - sæt kryds ved "offentlig")

 

Ved videokonferenceoptagelser sker upload og navigering automatisk

 

Ved produktion af videoklip som du ikke selv kan se mulighed for upload, kontakt pc@viauc.dk

 

For alle OCW-objekter til VIA´s portalløsning, se venligst nedenstående vejledning:

 

OCW objekt - Vejledning

 

Vejledning til at se streamede

optagelser fra VIA videokonferencesystem

 

Guideline for watching VIA Videoconference Recordings when streamed online

 

 

 

 

 

 openviauc.dk

 

 

 

Creative Commons